Založit webové stránky nebo eShop

Úvod

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM "KAMÍNEK"

                                                                             

Speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí je školské poradenské zařízení, které poskytuje odborné speciálně pedagogické, pedagogicko psychologické a sociální služby pro děti a mládež s mentálním postižením, vadami řeči a sluchu, kombinovaným postižením, tělesným postižením a autismem. Je součástí Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Ústí nad Orlicí.

 Prezentace SPC Kamínek - pro otevření prezentace klikněte.

Poradenské služby jsou poskytovány dětem, žákům a studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Centrum poskytuje poradenské služby:

  • žákům se zdravotním postižením a žákům se zdravotním znevýhodněním integrovaným ve školách a školských zařízeních, žákům se zdravotním znevýhodněním ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími programy, žákům se zdravotním postižením v základních školách speciálních a dětem s hlubokým mentálním postižením,
  • žákům základních škol speciálních a školských zařízení jsou poradenské služby centra poskytovány pouze v rámci diagnostiky a kontrolní diagnostiky, v odůvodněných případech i v rámci speciální nebo skupinové péče, kterou nezajišťuje škola nebo školské zařízení, kde je žák zařazen.

 

Cílová skupina

  • žáci s kombinovaným postižením
  • žáci s mentálním postižením
  • žáci s tělesným postižením
  • žáci s autismem
  • žáci s vadami řeči a sluchu

 

Působnost

  • Pardubický region
  • v případě žádosti rodičů nebo zařízení i kraj Královéhradecký, případně i další regiony

                                              

 

 
TOPlist